Fresh Active Equity Fund2018-11-16T15:12:08+00:00

Intrinsieke waarde: € 23,5296 Datum: 15 november 2018

Rendement Year-to-date (1 januari 2018): -11,47 procent

Rendement sinds aanvang (1 juli 2017): -5,88 procent

Fresh Active Equity Fund biedt beleggers de mogelijkheid om te investeren in een actieve en professioneel beheerde portefeuille van zakelijke waarden met risicobeheer. Dit risicobeheer maakt het mogelijk om neerwaartse risico’s te beperken. De Beheerder voert een actief screeningsproces om aan de beleggingsdoelstelling te voldoen. Dit screeningsproces rangschikt zorgvuldig gekozen zakelijke waarden op basis van interne analyse en externe researchrapporten. De Beheerder kan uit risico- of rendementsoverwegingen ervoor kiezen om door middel van individuele aandelenbeleggingen accenten aan te brengen in de beleggingsportefeuille. Bij de timing van aan- en verkoop wordt onder andere fundamentele en kwantitatieve analyse gebruikt. Fresh Active Equity Fund is een beleggingsfonds dat wordt gekenmerkt door een offensief risicoprofiel.

Het primaire doel van het Fonds is het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn door het zorgvuldig selecteren van hoofdzakelijk zakelijke waarden. Het Fresh Active Equity Fund hanteert een samengestelde benchmark en bestaat uit 50% iShares MSCI EMU UCITS ETF en 50% iShares Core MSCI World UCITS ETF.

Wilt u op een fiscaal vriendelijke manier beleggen voor uw pensioen met FAEF? Lees hier meer over pensioenbeleggen.

“De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.”

drs. Richard Abma
drs. Richard AbmaSenior Portefeuille Manager - 020 504 04 20
ir. John Abma
ir. John AbmaPortefeuille Manager - 020 504 04 20
Valuta: Euro
Aan-/verkoopkosten: 0,10% (max. 0,25%)
Lopende kosten (maximaal begroot): 1,2%
Waarvan beheerkosten: 0,75%

Fresh Active Equity Fund is een beleggingsinstelling welke voor fiscale doeleinden als transparant wordt beschouwd. Het Fonds keert geen dividend uit. Inkomsten worden herbelegd.

Risicometer