Het door OHV Institutional Asset Management BV gevoerde Fresh Fixed Income obligatiefonds is in anderhalf jaar tijd van ruim 25 miljoen euro naar 100 miljoen euro belegd vermogen gegroeid.

Er is in deze periode een gemiddeld nettorendement geboekt van 4,7% op jaarbasis. Dit in een tijd waar de rentes historisch laag zijn en de spaarrente nabij 0% noteert. “De voornaamste reden van dit gerealiseerde rendement komt voort uit een gedegen kennis van de obligatiemarkten in het team samen met het afdekken van het langlopende renterisico in het fonds” aldus portefeuillemanager Richard Abma.

“In een tijd waar de economische groei aantrekt en de kans op een hogere inflatie aanwezig is willen wij geen risico lopen op koersverlies veroorzaakt door oplopende rentes”. Het fonds dat Abma samen met Thomas Kalsbeek als portefeuillemanagers beheren heeft een rentegevoeligheid van 0,2 jaar, overeenkomend met de rentegevoeligheid van een spaarrekening. “Door een goede spreiding aan te brengen in obligaties wereldwijd verwachten we de komende jaren gemiddeld een nettorendement te realiseren van 3 tot 4%, ongeacht de rentebewegingen die gaan komen” aldus Thomas Kalsbeek.

De rendementsontwikkeling, zoals getoond in onderstaande figuur, toont de positieve resultaten van het fonds. Daarmee is het een uitzondering op de regel in deze magere tijden voor beleggers in vastrentende waarden.