Deze week lanceerde OHV Institutional Asset Management BV haar tweede beleggingsfonds onder het Fresh® label, namelijk het fresh active equity fund. Dit nieuwe aandelenfonds biedt beleggers de mogelijkheid om te investeren in een actieve en professioneel beheerde portefeuille van zakelijke waarden met risicobeheer. Dit risicobeheer maakt het mogelijk om neerwaartse risico’s te beperken door een actief screeningsproces toe te passen. Het screeningsproces rangschikt met name zorgvuldig gekozen aandelentrackers op basis van interne analyse en externe researchrapporten.

Naast de operationele voordelen zoals een versoepeling van portefeuille management, het beter monitoren van marktrisico en efficiënter daarop kunnen inspelen, zijn er volgens directeur Michael Mooijer van Fresh Funds veel voordelen voor de cliënt.

Door vermogen collectief te beheren ontstaat een vermogensomvang waarmee in veel meer verschillende trackers kan worden belegd. Door meer spreiding wordt het specifieke risico van de portefeuille verder gereduceerd. ‘Trackers waarin we beleggen zijn onder andere gebaseerd op Europese aandelenindices als de Eurostoxx 50 en de Stoxx Europe 600. Verder zijn er trackers opgenomen die blootstelling hebben naar opkomende markten en ook vastgoed. Het staat de beheerder vrij om in elke regio te beleggen. De samenstelling van de benchmark van het Fonds is hierbij niet leidend.’

Het fonds kan uit risico- of rendementsoverwegingen ervoor kiezen om door middel van individuele aandelenbeleggingen accenten aan te brengen in de beleggingsportefeuille. Het is bijvoorbeeld mogelijk om via collectief vermogensbeheer in te schrijven op aandelenemissies.

Binnen het Fresh Active Equity Fund bestaat de mogelijkheid om het neerwaartse risico af te dekken, zonder de onderliggende posities af te bouwen. We kunnen hierbij gebruik maken van derivaten. Dit is niet mogelijk in individueel beheer, waar de posities daadwerkelijk moeten worden afgebouwd.

Het Fresh Active Equity Fund kent een dagelijkse liquiditeit. Dit betekent dat men dagelijks kan in- en uittreden. Het voordeel van het fonds is dat beleggingen waar op dat moment minder markt voor is, niet hoeven worden verkocht.

Bij de timing van aan- en verkoop wordt onder andere fundamentele en kwantitatieve analyse gebruikt. Eén van de pijlers bij het fonds ten behoeve van de tactische asset allocatie, is een economisch cyclusmodel ontwikkeld door portefeuillemanager ir. John Abma. Dit model maakt onder andere gebruik van technische parameters zoals vooraf gedefinieerde trendlijnen en voortschrijdende gemiddelden. ‘Het model heeft zijn waarde bewezen in het verleden en wordt sinds 2003 gebruikt bij beleggingsbeleid beslissingen voor de korte en lange termijn.’

Ter gelegenheid van het éénjarig jubileum van het fresh fixed income fund, het actieve obligatiefonds, opende directeur Michael Mooijer afgelopen maandag de beurshandel op Euronext door middel van de gongslag. Het obligatiefonds begon precies een jaar geleden met een startkapitaal van € 27,7 miljoen. Inmiddels is het beheerd vermogen gegroeid naar € 68,9 miljoen. Het netto rendement sinds aanvang is 4,38 procent.