Het eerste fonds is het Fresh Fixed Income Fund dat gespreid belegt in bedrijfsobligaties wereldwijd. Daarbij zal actief worden ingeschreven op nieuwe emissies.

Extra premie

‘Het idee voor het Fresh Fixed Income Fund is eigenlijk geboren vanuit de wens van een aantal van onze klanten om efficiënt te participeren op de primaire markt voor obligaties’, licht Mooijer toe. ‘Deze bieden de belegger als voordeel een extra premie en kunnen aangekocht worden zonder bied- en laatspread. Dit komt het rendement voor de klant ten goede.’

Dankzij de fondsstructuur kunnen bovendien alle klanten van de vermogensbeheerder uit Amsterdam in deze beleggingscategorie beleggen. ‘Het leeuwendeel van deze obligaties heeft vaak een minimum omvang van 100.000 euro en is daardoor niet voor elke belegger toegankelijk. Het fonds daarentegen is al toegankelijk met een minimum deelname van 100 euro.’

Het Fresh Fixed Income Fund heeft sinds de introductie begin juli een totaalrendement gerealiseerd van ongeveer 1,25 procent, aldus Mooijer.

Vliegende start

Volgens portefeuillemanager Thomas Kalsbeek komt de lancering van het fonds op een goed moment. ‘De Europese Centrale Bank koopt sinds 8 juni van dit jaar bedrijfsobligaties op. Daardoor is het sentiment in deze vastrentende waarden verbeterd en heeft gezorgd voor een vliegende start in het fonds.’

Medebeheerder Richard Abma vult aan: ‘Met een rentegevoeligheid van gemiddeld 3,82 in het fonds is de yield tot einde looptijd 2,3 procent. De keuze om relatief kort in duratie te gaan in bedrijfsobligaties is de beleggingsvisie en de keuze om minder gevoelig te zijn voor koersschommelingen als de rente gaat stijgen.’

Het fonds belegt in bedrijfsobligaties met een AAA- tot BB-rating. De lopende kosten bedragen 0,75 procent per jaar.

‘Geen standaardfondsen’

Volgens Mooijer is het de bedoeling om meerdere, actief beheerde beleggingsfondsen te introduceren. ‘We zijn al met een aantal nieuwe ideeën bezig om het palet van beleggingsfondsen in Nederland te verbreden. Dit zijn geen standaardfondsen, maar een unieke toevoeging in het spectrum van beleggen.’