Inschrijven in de Fresh Funds is heel eenvoudig. In slechts twee stappen kunt u participeren.

Stap 1: Inschrijfformulier

Het inschrijfformulier kan eenvoudig geopend worden en ingevuld. Wanneer u dit heeft gedaan, slaat u het formulier op op uw computer. Samen met een kopie van uw legitimatie kunt u deze per mail naar ons toezenden. Mocht u willen, is toezending per post uiteraard ook mogelijk.

OHV Institutional Asset Management BV gebruikt uw persoonsgegevens om een registerinschrijving in de fondsen te realiseren. Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door uw accountmanager, de afdeling client acceptatie en de compliance officer. Voor nadere informatie of vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u het Privacy Statement raadplegen.

Adres

OHV Institutional Asset Management BV
Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam
info@freshfunds.nl
Tel: 020 504 04 44

Stap 2: Overmaken inschrijfbedrag

Het bedrag waarmee u wenst te participeren kunt u overmaken naar de onderstaande rekening, zodra u bevestiging hebt ontvangen van uw inschrijving.

Rekeninginformatie Fresh Fixed Income Fund:

IBAN NL47KASA0223733083, op naam van Stichting Bewaarder OHV Institutional Asset Management, onder vermelding van Fresh Fixed Income Fund.

Rekeninginformatie Fresh Active Equity Fund:

IBAN: NL38KASA0223719471, op naam van Stichting Bewaarder OHV Institutional Asset Management, onder vermelding van Fresh Active Equity Fund.

In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft), is het van belang het bedrag over te maken vanaf het IBAN-nummer zoals vermeld op de voorzijde van het inschrijfformulier. De tenaamstelling van dit IBAN-nummer van de participant dient gelijk te zijn aan de tenaamstelling op dit inschrijfformulier.

Fresh Fixed Income Fund is ook verkrijgbaar via het platform van HJCO Capital Partners (www.hjco.nl), DEGIRO (www.degiro.nl) en op aanvraag beschikbaar via Fondsenplatform van NNEK (www.fondsenplatform.nl). U kunt via uw financieel adviseur participaties aankopen.