Lancering fresh fixed income fund

Lancering fresh fixed income fund 2017-10-12T18:04:28+00:00

Actie*
Voor nieuwe participanten bieden we een rente garantie van 1{c76346fb93b6df2561e5ec0f952b1dee34c235461f1bc718cc0a4cc1ec95349f} voor een periode van één jaar bij aanvang van de belegging in het fonds.

Welkom bij het fresh fixed income fund
Het Fresh Fixed Income Fund biedt beleggers de mogelijkheid om te investeren in een actieve en professioneel beheerde portefeuille van vastrentende waarden vanaf € 100.-. De portefeuille bestaat voornamelijk uit bedrijfsobligaties. Dit zijn leningen die worden uitgegeven door een onderneming. Deze obligaties geven een hoger verwacht rendement dan een staatsobligatie, maar hebben dan ook een hoger risico. Het Fresh Fixed Income Fund is een beleggingsfonds dat wordt gekenmerkt door een gematigd risicoprofiel.

Obligaties
In iedere beleggingsportefeuille dienen obligaties te zijn opgenomen. Dit ter spreiding van risico’s. Realiseert u zich dat als u een spaarrekening heeft u ook vastrentend belegt. Alléén doet u dan niet aan spreiding, want u belegt dan in één bank. Met een obligatiefonds spreidt u uw debiteurenrisico over meerdere partijen.

Primaire Markt
Bij het fresh fixed income fund kunt u profiteren van de kansen die de toegang tot de primaire markt biedt, die normaal alleen toegankelijk is voor grote institutionele beleggers. Het fresh fixed income fund biedt deze mogelijkheid aan particuliere beleggers. 

Uniek in Nederland
Als een van de weinige partijen in Nederland laat het fresh fixed income fund u profiteren van de voordelen van het handelen op de primaire markt. Het grootste voordeel is de rendementsopslag die uitgevende instellingen vaak bieden bij uitgifte van nieuwe obligaties. Deze opslag wordt gegeven om beleggers te interesseren voor de uitgifte zodat het een succesvolle plaatsing wordt. Een ander groot voordeel is het ontbreken van de bied-laat spread bij primaire handel. Beide voordelen leiden direct tot meer rendement in het Fund.

Beleid
In het fresh fixed income fund wordt een actief beleid gevoerd waarbij de duratie van de portefeuille op dit moment kort wordt gehouden. Dit wil zeggen dat wanneer de lange rente gaat stijgen de snel vrijvallende cashflow dan herbelegt kan worden tegen de dan geldende hogere rente.

Liquide beleggingen
Er wordt belegd in liquide obligaties, dus als u wilt verkopen kunt u direct uitstappen. Er is geen lock up periode zoals in veel andere fondsen.

Resultaten
Het fresh fixed income fund bestaat sinds 1 juli 2016. Het fund toont een rendement van 2,53{c76346fb93b6df2561e5ec0f952b1dee34c235461f1bc718cc0a4cc1ec95349f} sinds aanvang. Het belegd vermogen is nu 27 miljoen.
rendement
De periode voor 1 juli belegden we uiteraard ook in obligaties. Maar dit vanuit vermogensbeheer. Het rendement sinds 1.1.2012 bedraagt dan 26,5{c76346fb93b6df2561e5ec0f952b1dee34c235461f1bc718cc0a4cc1ec95349f}.

AFM Toezicht
fresh fixed income fund heeft een AIFMD vergunning en staat onder toezicht van de AFM.

gebouwSeminar
Wilt u meer weten over het fresh fixed income fund, dan bent u van harte welkom op ons seminar op 17 of 23 november bij ons op kantoor in de Rembrandttoren.

Beide seminars kennen een doorlopend programma dat 10 minuten duurt. U kunt dus in- en uitlopen. Het seminar vindt op beide dagen plaats van 16.00 tot 17.30 uur. Uiteraard zorgen wij voor een hapje en een drankje.

Wel dient u zich vooraf aan te melden via :
Seminar lancering fresh fixed income fund

Fonds aankopen nu nog met garantierendement*

*Actievoorwaarden
De actie betreffende de 1{c76346fb93b6df2561e5ec0f952b1dee34c235461f1bc718cc0a4cc1ec95349f} rentegarantie voor de periode van één jaar kent de volgende voorwaarden.

De minimale inleg dient 50.000 Euro te bedragen.

De gelden dienen minimaal voor één jaar belegd te blijven om voor de garantie in aanmerking te komen. De actie geldt ook voor bestaande cliënten die bijstorten.

Met één jaar wordt bedoeld vanaf de dag waarop gestort is tot dezelfde kalenderdag het volgend kalenderjaar bereikt is. De garantie inzake het rendement wordt verstrekt door de beheerder van het fonds, dat is OIAM bv, gevestigd Amstelplein 1 te Amsterdam.

Deze actie geldt tot het moment dat er voor twee miljoen euro aan nieuwe inschrijvingen is aangemeld.