© Copyright 2022 Fresh Funds.
All Rights Reserved.
KVK: 61885142

Fresh Dutch SME Fund update augustus 2021

Bart Vemer 6 september 2021Bart Vemer

Begin dit jaar is het Fresh Dutch SME Fund gelanceerd. Het doel van het fonds is tweeledig. Het streeft ernaar de benchmark (Euribor + 3%) te verslaan door het verstrekken van financiering aan het Nederlandse MKB en daarmee de motor van de Nederlandse economie te laten draaien.  

Het fondsvolume gaat komende maand naar verwacht richting de € 35 miljoen aan toevertrouwd vermogen. Het fonds toont een stabiele performance en biedt door het relatief lage risico, een uitstekend alternatief voor obligaties en sparen. Investeerders zien het als een uitstekende toevoeging aan een gespreide beleggingsportefeuille.

Zoals we eerder schreven is het Fresh Dutch SME Fund beschikbaar via online broker DeGIRO. Het fonds was al beschikbaar voor klanten van aangesloten vermogensbeheerders bij ABN Amro, Binck, InsingerGilissen en Caceis. Hiermee staat het fonds goed op de kaart en is de toegankelijkheid verder vergroot.

Het Fresh SME Fonds investeert alleen in bedrijven die over een positief eigen vermogen beschikken en cashflow positief zijn. Er wordt geïnvesteerd in gezonde bedrijven die de kritische startup fase voorbij zijn. De leningen in het fonds kennen een gemiddelde dekking van 80 procent. De zekerheid kan geboden worden via bijvoorbeeld een hypothecaire dekking, een materiële borgstelling en/of verpanding van de debiteuren.

Elke aanvraag wordt door de analisten kritisch beoordeeld op kwantitatief en kwalitatief gebied. Naast de historische en verwachte cijfers, wordt gekeken naar de businesspropositie en het management. Het moet daarnaast duidelijk zijn waarvoor de financiering wordt aangewend, bijvoorbeeld voor uitbreiding, internationale expansie of het uitkopen van een zakenpartner.

De belangrijkste maatstaf waarnaar gekeken wordt, is de terugbetaalcapaciteit van de onderneming. Is de ondernemer naar verwachting de komende jaren in staat om aan zijn rente en aflossingsverplichting te voldoen? Leningen lopen gemiddeld 5 jaar en worden lineair afgelost. In de loop van de tijd neemt de hoogte van de lening af terwijl het onderpand ongewijzigd hoog blijft. De waarde van het onderpand ten opzichte van de lening wordt dus gunstiger gedurende de looptijd van de lening. Dit geeft een belangrijke incentive bij ondernemers om aan de verplichtingen te blijven voldoen.  

De afgelopen maand zijn verschillende proposities opgenomen in het fonds, die allen een uitstekende dekking kenden. Bedrijven die positieve bedrijfsresultaten hebben en verder willen doorgroeien. Het betroffen bedrijven actief in de detailhandel, bouwnijverheid en landbouw.

Momenteel zijn 53 leningen opgenomen in het fonds, goed gespreid over 15 sectoren. We zijn onveranderd altijd comfortabel met de posities in het fonds en hebben momenteel geen lening die bijzondere aandacht vergt. We zien na een relatief rustige zomermaand de aanvragen voor nieuwe leningen weer sterk toenemen. We verwachten dan ook de komende maanden maandelijks drie tot vijf nieuwe leningen in het fonds op te nemen en te blijven groeien in assets.

Gratis brochure downloaden

Lees vrijblijvend meer over de mogelijkheden van het Fresh Dutch SME Fund in onze gratis brochure.

Door het formulier te verzenden, gaat u akkoord met het opslaan van uw gegevens zoals omschreven in onze privacy statement.
Fresh Dutch SME Fund update augustus 2021

Ook investeren in het Nederlandse MKB?
Dat kan, met het Fresh Dutch SME Fund.

Investeren in de motor van de Nederlande economie!