© Copyright 2022 Fresh Funds.
All Rights Reserved.
KVK: 61885142

Fresh Fixed Income Fund juli 2021

Richard Abma 15 juli 2021drs. Richard Abma

Na een plotselinge inflatie spurt de afgelopen maanden lijkt deze opleving van tijdelijke aard te zijn. Klaas Knot waarschuwde echter dat dit tijdelijke niet zeker is en een hoge inflatie langer kan aanhouden. Eerder bewogen rentes mee omhoog met de toegenomen inflatieverwachtingen maar inmiddels heeft de Europese Centrale Bank voor rust gezorgd. De bank heeft aangegeven inflatie van 2% ook nog wel te accepteren voordat er actie wordt ondernomen om deze gezonde ziekte te beteugelen.

Dit zorgt ervoor dat de markt nu weer een langere periode van negatieve rentes voorziet. De negatieve spaarrente is dan ook here to stay. Aangezien lange rentes niet worden bepaald door een Centrale Bank maar door marktwerking kan dit tot gevolg hebben dat juist langer lopende rentes wel meer omhoog gaan bewegen doordat een hogere inflatie wordt toegestaan. Dat zou een versteiling van de rentecurve kunnen inluiden en is gunstig voor banken, pensioenfondsen en verzekeraars.

Voor het Fixed Income Fund betekent dit dat de beleggingen in banken en verzekeraarsobligaties waardevoller worden. Met een aanvangsrendement van ruim 2,5% en een rentegevoeligheid van korter dan 1 jaar zijn we daarom goed gepositioneerd voor bovenstaande scenario van hogere inflatie en hogere lange rentes. Met een breed gespreide portefeuille en maar liefst 35% van de portefeuille belegd in AAA-instrumenten is ook de kredietwaardigheid van het fonds goed te noemen.

Fresh Fixed Income Fund juli 2021