© Copyright 2022 Fresh Funds.
All Rights Reserved.
KVK: 61885142

Omzetting Fresh Active Equity Fund naar Fresh Essential Equity Fund

Richard Abma 17 maart 2022drs. Richard Abma

Wij zijn bijzonder verheugd u te mogen melden dat vanaf 1 april 2022 het Fresh Active Equity Fund wordt omgezet in het Fresh Essential Equity Fund. Zoals in een eerdere update gemeld neemt daarbij Financiële Diensten Amsterdam (FDA) als adviseur de aandelenselectie voor haar rekening.  

Sinds 1986 adviseert FDA (www.fda.nl) professionele beleggers op basis van onafhankelijke aandelenresearch. De analisten vertalen de wisselwerking tussen reële, financiële en monetaire economie naar risico- en rendementsanalyses van bedrijven die een competitief voordeel hebben ten opzichte van concurrentie en daardoor beter presteren qua aandelenperformance.

Vanaf 2003 laat FDA de toegevoegde waarde van haar research zien middels een gedisciplineerd beleggingsproces dat ten grondslag ligt aan de FDA Essential Equity portefeuille. Het betreft een selectie van 25 aandelen waarvan de analisten van FDA verwachten dat deze aandelen bovenmaats gaan presteren. Gezien het goede trackrecord van deze portefeuille wordt onder het Fresh Funds label, deze portefeuille beschikbaar gemaakt voor particuliere beleggers onder de naam Fresh Essential Equity Fund. Uw bestaande participaties in het Fresh Active Equity Fund worden omgezet naar het Fresh Essential Equity Fund.

Naast rendement is duurzaamheid een integraal onderdeel van de beleggingsfilosofie van FDA. Op basis van het door FDA geselecteerde fondsenuniversum is het mogelijk om voor alle fondsen een uitgebreide en bedrijfsspecifieke duurzaamheidsanalyse te maken. Het doel van de duurzaamheidsanalyse is om een meeromvattend risicoprofiel van de bedrijven te krijgen door de relatie met alle relevante belanghebbenden te analyseren, waaronder aandeelhouder, werknemers, de maatschappij als geheel en het milieu. Naast de ESG-score komt er ook een Carbon Footprint (CO2 intensiteit) van de Essential portefeuille. Dit omvat een berekening van een gewogen gemiddelde CO2-intensiteit.   

Het Fresh Essential Equity Fund krijgt zodoende een groene kleur en wordt een zogenaamd artikel 8 fonds die de duurzaamheid van de geselecteerde bedrijven in het fonds onderstreept. Indien u dieper wilt ingaan op de strategie van de Essential Equity portefeuille neem dan contact op met uw accountmanager. 

We vertrouwen erop u voldoende geïnformeerd te hebben.

Omzetting Fresh Active Equity Fund naar Fresh Essential Equity Fund