FISCAAL VRIENDELIJK AANVULLENDE PENSIOEN OPBOUWEN

Met een zogeheten lijfrenterekening kunt u zelf fiscaal vriendelijk een aanvulling op uw pensioen opbouwen. U heeft nu óók de mogelijkheid om met het FRESH FIXED INCOME FUND/FRESH ACTIVE EQUITY FUND deze beleggingen in te vullen.

Er zijn zodoende twee fiscale voordelen te behalen:

  • U betaalt geen vermogensrendementsheffing (box 3)
  • De inkomstenbelasting (box 1) over uw inleg stelt u uit naar de toekomst

BELASTINGVOORDELEN

De belastingdienst geeft een deel van uw inleg terug, zolang u binnen de fiscale regels blijft. De belastingvoordelen kunnen alleen worden gebruikt voor een inkomen tot € 105.075. Indien u voor het deel van uw inkomen boven € 105.075 geen volledige pensioenopbouw heeft, dan bestaat er de mogelijkheid voor een zogenaamde ‘netto’-lijfrenterekening.

SPELREGELS

Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de spelregels die de belastingdienst hanteert. Deze zijn als volgt:

  1. Het saldo op uw pensioenrekening is bestemd voor na uw pensioen. Tot die tijd is het saldo geblokkeerd en mag u het niet zomaar opnemen. Uiterlijk aan het einde van het vijfde jaar na het bereiken van uw pensioenleeftijd (AOW) dient u van het saldo een recht op uitkeringen aan te kopen, hieruit ontvangt u periodiek een bedrag gedurende een overeengekomen periode.
  2. Het maximale bedrag dat u jaarlijks op uw pensioenrekening kunt storten is gelijk aan uw ‘Jaarruimte’ vermeerderd met uw ‘Reserveringsruimte’. De jaarruimte is afhankelijk van uw pensioentekort in het voorgaande jaar, de reserveringsruimte is afhankelijk van ongebruikte jaarruimte in de voorafgaande zeven jaren. Op de site van de belastingdienst kunt u uw jaar- en reserveringsruimte berekenen.
  3. Als u met pensioen gaat mag u het geld niet in één keer opnemen. Van het saldo dat dan op uw rekening staat moet u een recht op uitkeringen aankopen. De looptijd van het recht op uitkeringen is aan bepaalde beperkingen gebonden, maar binnen de toegestane ruimte kunt u zelf bepalen hoe lang u uitkeringen wilt ontvangen. U kiest zelf bij welke aanbieder u een recht op uitkeringen wilt aankopen.
  4. Met het saldo dat u op de einddatum op uw rekening heeft staan, dient u een recht op uitkeringen aan te kopen bij een aanbieder naar keuze. Over deze uitkeringen betaalt u inkomstenbelasting. Het is dus een bruto inkomen. Hoeveel belasting u betaalt is afhankelijk van uw totale inkomen, over het algemeen is het echter zo dat u na uw pensioen minder belasting betaalt over uw inkomsten dan nu.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina

De fiscale regels rond pensioenopbouw kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. OHV Institutional Asset Management BV is niet aansprakelijk voor de juistheid van bovenstaande informatie en bovenstaande informatie kan niet geïnterpreteerd worden als belastingadvies. Contacteer bij twijfel de Belastingdienst of uw belastingadviseur.