Het is nog best mogelijk rendement te behalen op portefeuilles die overwegend in obligaties beleggen. Bijvoorbeeld door in te schrijven op emissies op de primaire markt en rentefutures te verkopen op Duitse staatsobligaties, schrijft OHV. 

‘Op de stelling dat het moeilijk is om nog rendement te behalen met beleggingsportefeuilles die overwegend in obligaties beleggen, nu de kans op een stijgende rente toeneemt, zoals geponeerd in het artikel ‘Defensieve portefeuilles blijven een uitdaging‘ wil de Amsterdamse vermogensbeheerder Oolders, Heijning & Voogelaar (OHV) graag reageren, schrijven Richard Abma, Erik Bakker en Thomas Kalsbeek van OHV in een ingezonden artikel voor Fondsnieuws.

‘OHV, van oudsher een meer defensieve belegger, weet dit jaar een gemiddeld netto-rendement van 6,5 procent te behalen tot en met ultimo oktober. Dit rendement is behaald met haar defensieve modelportefeuille, waarin de verhouding obligaties en aandelen achtereenvolgens 70 en 30 procent is [N.B. de portefeuilles waar het eerdere Fondsnieuws-artikel over ging, belegden voor minimaal 80 procent in vastrentende waarden, red.].

Sparen kost geld

De rente op een internetspaarrekening ligt bij de grootbanken momenteel op 0,05 procent per jaar. Om vermogen dat onder de heffing in box 3 valt waardevast te houden is bij een bedrag tussen de 30.000 en 100.000 euro een rendement van minimaal 2,3 procent nodig (optelsom van huidige inflatie van 1,5 procent en de nieuwe vermogensbelasting).

Als men met een defensieve modelportefeuille vermogensbehoud voor klanten nastreeft, dan moet je momenteel dus niet adviseren het spaargeld op een spaarrekening te zetten. Te allen tijde zou de ambitie van een vermogensbeheerder moeten zijn het beter te doen dan de spaarrente. Waarom zou de cliënt anders überhaupt kosten betalen om het vermogen te beheren?

We zien echter belangrijke signalen die opwaartse druk gaan geven op rentes in Europa in 2018. De verwachting in de markt voor toekomstige inflatie beweegt de laatste maanden omhoog van 1,5 naar 1,7 procent. Renteverwachtingen worden naast de inflatieverwachting ook gekoppeld aan economische groei ontwikkelingen. Deze ligt in Europa dit jaar rond de 2,5 procent. Ook het stimuleringsprogramma van de ECB wordt volgend jaar vanaf januari gehalveerd en na september mogelijk beëindigd.

De kans dat men volgend jaar een positief resultaat behaald door bijvoorbeeld passief in obligatietrackers te beleggen is daardoor klein geworden. Door een denkbare stijgende rente gaan de obligatiekoersen dalen.

Nieuwe emissies op de primaire markt

Middels een obligatiefonds van dochter Fresh Funds, beleggen wij daarom op een actieve manier in vastrentende waarden. We schrijven met name in op nieuwe emissies op de primaire markt. Deze bieden de belegger vaak een extra premie en worden aangekocht zonder bied- en laatspread. Beide factoren komen het rendement ten goede.

Het renterisico in het obligatiefonds is op dit moment bijna nihil. We hebben de duratie in het fonds verlaagd rond de nul, waardoor we niet geraakt worden door een stijgende rente. Dit doen we door rentefutures op Duitse staatsobligaties te verkopen. Voor zover wij weten zijn er in Nederland bijna geen fondsen die dit zo doen. Het verwachte netto-rendement ligt daarbij tussen de 2,5 en 3 procent het komende jaar.

De zakelijke waarden in een defensieve portefeuille vullen we overwegend in met trackers op de eurozone en opkomende markten. Deze passieve beleggingsproducten lenen zich uitstekend om een goede spreiding aan te brengen op het aandelenvlak. In de modelportefeuilles nemen we bij OHV geen onnodige risico’s door in specifieke aandelen te beleggen

Ook voor 2018 verwachten we op deze manier onze doelstelling van 3 tot 4 procent rendement in een defensief beleggingsprofiel te gaan realiseren.’

Richard Abma en Erik Bakker zijn managing partners bij OHV en Thomas Kalsbeek is daar portefeuille manager.

 

Dit artikel is 11 december jl. verschenen op Fondsnieuws