Wij verwachten de komende kwartalen verder stijgende rentes in Europa. De Nederlandse tienjaars rente zien wij richting de 0,5 tot 1 procent bewegen.’

Richard Abma

Dat zegt rentespecialist Richard Abma van OHV Vermogensbeheer.

Samen met Thomas Kalsbeek beheert Abma het Fresh Fixed Income fonds. Dit huisfonds bracht kort na lancering in juli de duration terug van 5 naar 1.

Rotatie

‘Gezien de recente renteontwikkelingen is dit een wijs besluit geweest’, aldus Abma. ‘Kersverse president Trump gaat de komende 10 jaar voor 10 biljoen dollar investeren in de Amerikaanse economie. Dit zal de vraag naar grondstoffen fors doen toenemen. Dat is goed te zien aan de inflatieverwachtingen en grondstofprijzen die op dit moment omhoogschieten. Het is alsof het de trigger is geweest voor de rotatie uit obligaties naar aandelen.’

Kalsbeek: ‘Laten we vooral niet vergeten dat de geldkraan in Europa, China en Japan momenteel nog wagenwijd open staat. Overal passen inflatieverwachtingen zich nu opwaarts aan en stijgen de rentes inmiddels.’

Het Fixed Income Fund heeft het renterisico afgedekt door middel van het short gaan in bund futures. ‘De resulterende kredietspread van 2,3 procent is daardoor de gemiddelde rendementsverwachting voor het komende jaar. Daarbovenop komt nog een nieuwe uitgifte spread van ongeveer 0,5 procent en het zogenaamde rolling down the yield curve effect. Om hiervan te profiteren is een steile rentecurve vereist. Deze is momenteel in bedrijfsobligaties nog steeds aanwezig. Dit effect draagt zo’n 0,5 tot 1 procent bij. Per saldo komt dat neer op een rendementsverwachting van 4 procent op jaarbasis.’

Sinds oprichting per 1 juli jl. staat het fonds op een plus van 2,78 procent. Doelstelling is een absoluut rendement van 4 procent op jaarbasis.