Mijn verwachting voor komend jaar is dat het positieve sentiment op de beurzen verder zal doorzetten.

Macro-economisch gezien is de Europese economie aan het versnellen waarbij inflatie vooralsnog achterwege blijft. Dit komt voornamelijk door de crisisjaren welke een hoge werkloosheid heeft gecreëerd onder de Europese bevolking. Zoals we weten is voornamelijk Zuid-Europa destijds hard geraakt en is hier nog altijd sprake van een hoge werkloosheid. Dit geeft de Europese Centrale Bank (ECB) ook dit jaar weer de ruimte om voor een kleine 300 miljard euro aan nieuw geld in het economisch systeem te plaatsen.

Goede voedingsbodem

Het samenspel van een hoge maar dalende werkloosheid, lage inflatie, aantrekkende economische groei en meer monetaire stimulans kan dit jaar een goede voedingsbodem geven voor verder oplopende koersen. Economische groei in Europa kan verder gestimuleerd worden door de opkomst van de Zijderoute die van China tot Nederland loopt. Het enorme treinspoor behelst meer dan 50% van de wereldwijde economie en zal Europese exporteurs grote kansen gaan geven de komende jaren. Ik acht de kans op een hoger dan verwachte economische groei hierdoor met 0,5% tot 1% aannemelijk.

Druk op hogere rentes

Eind 2018 is de verwachting hoog dat de ECB haar monetaire stimulans stop zal zetten. Het terugtrekken van de ECB van het obligatietoneel zal naar mijn idee belangrijke invloed gaan hebben op de ontwikkeling van rentestanden. Momenteel is het nog altijd zo dat tot een looptijd van 7 jaar de Duitse rente negatief is. Zodra de ECB zich terugtrekt als koper van staatspapier zal de rente opwaartse druk gaan ondervinden. Ook al vanwege de aantrekkende groei in Europa. Overzee groeit de druk op hogere rentes doordat de Verenigde Staten al begonnen is met het verhogen van haar rentes. Historisch gezien is het verschil tussen Europa en de Verenigde Staten momenteel erg groot qua korte rentestanden. In het verleden duurde het nooit lang voordat Europa ook met haar rentes de weg omhoog vond, zodra dit in de VS gebeurde.

Conclusie

Concluderend verwacht ik de Europese aandelenmarkten in de loop van 2018 zo’n 10 tot 20% hoger te gaan zien vanaf de huidige koersen. Rentes kunnen daarbij voorzichtig hun weg omhoog gaan vinden en wellicht zien we de 10-jaars Duitse staatsrente boven de 1% uitkomen gedurende dit jaar.