Fresh Fixed Income Fund

Fresh Fixed Income Fund 2017-12-18T12:08:21+00:00

Fresh Fixed Income Fund biedt beleggers de mogelijkheid om te investeren in een actieve en professioneel beheerde portefeuille van vastrentende waarden. De portefeuille bestaat voornamelijk uit bedrijfsobligaties. Dit zijn leningen die worden uitgegeven door een onderneming. Deze obligaties geven een hoger verwacht rendement dan een staatsobligatie, maar hebben dan ook een hoger risico. Fresh Fixed Income Fund is een beleggingsfonds dat wordt gekenmerkt door een gematigd risicoprofiel.

Het primaire doel van het Fonds is het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn en een rendement tot tenminste gelijk aan de gekozen benchmark. Het Fresh Fixed Income Fund hanteert een samengestelde benchmark en bestaat uit 75% iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF en 25% iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF.

Informatiepakket Fresh Fixed Income Fund
Kennismakingspakket aanvragen

Intrinsieke waarde: € 26,3038 Datum: 15 december 2017

Rendement Year-to-date (1 januari 2017): 2,12 procent

Rendement sinds aanvang (1 juli 2016): 5,22 procent

drs. Richard Abma
drs. Richard AbmaSenior Portefeuille Manager
+31(0)20 504 04 20
Thomas Kalsbeek MSc
Thomas Kalsbeek MScPortefeuille Manager
+31(0)20 504 04 20
Valuta: Euro
Aan-/verkoopkosten: 0,10% (max. 0,25%)
Lopende kosten (begroot): 0,75%
Waarvan beheerkosten: 0,50%

Fresh Fixed Income Fund is een beleggingsinstelling welke voor fiscale doeleinden als transparant wordt beschouwd. Het Fonds keert geen dividend uit. Inkomsten worden herbelegd.

Risicometer