© Copyright 2023 Fresh Funds.
All Rights Reserved.
KVK: 61885142

Fresh Dutch SME Fund update oktober 2021

Bart Vemer 13 oktober 2021Bart Vemer

De Nederlandse economie heeft zich (tot nu toe) relatief succesvol door de coronacrisis heengeslagen. Dit concludeert zowel het Centraal Planbureau (CPB) als het Internationale Monetaire Fonds (IMF).

Het IMF publiceerde vorige maand een periodieke doorlichting van het financiële en economische beleid. Volgens het rapport heeft de Nederlandse economie de pandemie goed doorstaan. De recessie in 2020 bleek minder diep in vergelijk tot de rest van de eurozone en het herstel in 2021 juist sterker. Volgens het IMF zou dit onder meer komen door de hoge mate van digitalisering van Nederlands dat over een uitgebreid netwerk en snelle internetverbinding beschikt. Zo hebben miljoenen mensen thuis door kunnen werken. Ook het Centraal Planbureau en de Nederlandsche Bank voorzien dat we crisis bijna te boven zijn en dat de economie dit jaar met 3,5-3,8 procent groeit. Daarmee is de economie weer op niveau van voor de crisis. Ook voor 2022 wordt een groei van 3,2 procent verwacht.

Ondanks deze economische groei hebben ondernemers nog altijd last van de strenge eisen bij bancaire kredietverleners en zijn hierdoor in toenemende mate aangewezen op non-bancaire financieringsverstrekkers. Sinds de crisis in 2008 is het verkrijgen van zakelijk krediet bij banken voor veel ondernemers van groeibedrijven steeds minder vanzelfsprekend. De Coronacrisis heeft hier nog een schepje bovenop gedaan. De kleinere kredieten zijn simpelweg niet lonend voor de banken. Niet alleen de bedrijven worden hierdoor geremd in hun groeiplannen, ook blijft de Nederlandse concurrentiepositie en innovatiekracht dan achter bij andere landen. De AFM publiceerde begin dit jaar een rapport over de groeiende financieringsmarkt en schreef: “Toegang tot financiering is voor het MKB van groot belang, juist nu. Dankzij de opkomst van non-bancaire aanbieders van financiering kunnen ondernemers profiteren van een breder aanbod van financieringsproducten. Wij constateren daarbij dat verdere professionalisering van de markt voor non-bancaire MKB-financiering gewenst lijkt voor het goed functioneren van deze sector.”

Antwoord

Het Fresh Dutch SME Fund markeert de overgang naar een (financiële) markt met een steeds belangrijkere rol voor investeerders en is het directe antwoord op de oproep voor meer innovatie en diversiteit in het financieringslandschap. Het is onze ambitie om het stilstaande geld op Nederlandse (spaar)rekeningen in beweging te brengen en het Nederlandse MKB te voorzien van de noodzakelijke brandstof om te groeien. Het Fresh Dutch SME Fund is het eerste verhandelbare fonds waarin belegd kan worden door zowel particulieren als institutionele partijen, zoals verzekeraars en vermogensbeheerders. Uniek op de Nederlandse markt. Het fonds toont een stabiele performance en biedt door het relatief lage risico, een uitstekend alternatief voor obligaties en sparen. Investeerders zien het als een uitstekende toevoeging aan een gespreide beleggingsportefeuille.

Het fondsvolume is afgelopen maand, zoals verwacht, naar de € 35 miljoen aan toevertrouwd vermogen gegaan. Zo zijn er weer twee nieuwe proposities opgenomen in het fonds. Dit betreft bedrijven actief in de landbouw en groothandel sector. Hiermee komt het totaalaantal leningen in het fonds op 55, gespreid over 15 sectoren. We verwachten ook de komende maanden maandelijks drie tot vijf nieuwe leningen in het fonds op te nemen.

Fresh Dutch SME Fund update oktober 2021

Ook investeren in het Nederlandse MKB?
Dat kan, met het Fresh Dutch SME Fund.

Investeren in de motor van de Nederlande economie!