© Copyright 2023 Fresh Funds.
All Rights Reserved.
KVK: 61885142

Fresh Essential Equity Fund | Kwartaalupdate Q2 2023

Financiële Diensten Amsterdam 1 augustus 2023Financiële Diensten Amsterdam

De waarde van het Fonds steeg in het afgelopen kwartaal met ongeveer 10 procent en presteerde daarmee bijna vier procentpunt beter dan de referentie-index. Aandelenmarkten in de VS en Europa stegen in het tweede kwartaal van 2023 verder, na een sterke start in het eerste kwartaal. Dit heeft deels te maken met de teruglopende inflatie, hoewel de onderliggende inflatiedruk relatief hoog blijft. Ondertussen blijven er spanningen tussen China en westerse landen. Ondanks pogingen om de betrekkingen tussen de VS en China te stabiliseren, houden de spanningen op handels- en technologisch gebied waarschijnlijk aan gezien de strategische rivaliteit en ideologische verschillen.

De spanningen hangen samen met een hernieuwde interesse in industriebeleid in westerse landen. In eerste instantie gaat het hierbij vooral om overheidsbeleid om strategische productie zoveel mogelijk binnenlands te bewerkstelligen. De nadruk wordt gelegd op militair strategische producten, maar dit houdt het risico in dat de definitie van wat als strategisch wordt bestempeld rekbaar is, zeker als ook door middel van handels- of investeringsmaatregelen gepoogd wordt de eigen concurrentiepositie te bevoordelen. Meer nadruk op binnenlandse productie leidt mogelijk ook tot hogere kosten en minder productiviteit.

Voor internationaal opererende bedrijven levert deze situatie zowel risico’s op als mogelijkheden. Sommige bedrijven zullen moeilijkheden ondervinden van beperkingen in de afzet van hun producten of door toenemende regelgeving. Tegelijkertijd maakt de diversificatie van productieketens ook nieuwe investeringen noodzakelijk.

Het Fonds heeft nog steeds een overwogen positie in technologieaandelen. Dit heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de outperformance in het eerste halfjaar van 2023. Technologiebedrijven spelen een belangrijke rol in innovatie en verhoging van de productiviteit en de voortgaande digitalisering in tal van sectoren biedt veel beleggingsmogelijkheden. Er wordt ook ingezet op de kansen die AI biedt, hoewel hierbij ook enige terughoudendheid wordt betracht vanwege de snelle en soms lastig in te schatten technologische ontwikkelingen op dit gebied en de daarmee samenhangende complexe maatschappelijke gevolgen.

De sterkste stijger in het afgelopen kwartaal was NVIDIA, een bedrijf dat bij uitstek goed gepositioneerd is om te profiteren van de AI-hausse. De grafische chips van de onderneming zijn veelgevraagd door hun vermogen de trainingstijd van grote taalmodellen die ten grondslag liggen aan chatbots zoals ChatGPT sterk te verkorten. NVIDIA voorzag al jaren terug dat de groeiende schaal en complexiteit van AI-modellen enorm veel rekenkracht vereist. Het ontwikkelde een software-omgeving die het gemakkelijk maakt om AI-algoritmes te ontwikkelen op basis van de grafische chips van het bedrijf. De populariteit van deze software blijft een belangrijk concurrentievoordeel. Daarnaast verwierf het een aantal jaar geleden via een overname belangrijke netwerktechnologie die essentieel is om grote aantallen chips goed met elkaar te laten samenwerken in grote datacentra. Ook dit is een reden voor de leidende datacentra-exploitanten om te kiezen voor de chips van NVIDIA. Door de voorlopig beperkte concurrentie voor NVIDIA in AI-chips kan het bedrijf al snel flink verdienen aan de verhoogde interesse in kunstmatige intelligentie.

Ook diverse andere bedrijven zullen naar verwachting kunnen profiteren. AI stimuleert de vraag naar halfgeleiders en dat is gunstig voor cruciale toeleveranciers zoals ASML, Applied Materials en Synopsys. Het toenemende gebruik van AI zal tevens een positieve impuls geven aan de clouddivisies van Microsoft, Amazon en Alphabet. Adobe verbetert de mogelijkheden om generatieve AI te gebruiken voor het maken van digitale content met een model dat het risico van schendingen van auteursrecht poogt te beperken. Veel bedrijven zoeken naar mogelijkheden om met AI de productiviteit te verhogen, wat groeikansen biedt voor consultancybedrijf Accenture.   

Een risico voor de halfgeleiderindustrie is de groeiende strategische rivaliteit tussen de Verenigde Staten en China. De VS heeft de export van de meest geavanceerde AI-chips naar China reeds beperkt en additionele restricties voor minder krachtige chips zijn niet uitgesloten. Naar verluidt overweegt de VS ook om Chinese bedrijven de toegang tot Amerikaanse clouddiensten te ontzeggen om de mogelijkheden weg te nemen om via deze weg AI-functionaliteit te gebruiken. De Nederlandse regering heeft exportbeperkingen aan ASML opgelegd, niet alleen op EUV-machines maar sinds september ook op de meest geavanceerde DUV-machines. Als tegenmaatregel heeft China exportbeperkingen aangekondigd van aardmetalen gallium en germanium die nodig zijn voor de productie van bepaalde chips. Voor zowel NVIDIA, ASML als Applied Materials zullen de effecten op de resultaten van de huidige spanningen echter waarschijnlijk beperkt blijven vanwege de mondiaal sterke vraag naar hun producten en de goedgevulde orderportefeuilles.


Fresh Essential Equity Fund | Kwartaalupdate Q2 2023