© Copyright 2022 Fresh Funds.
All Rights Reserved.
KVK: 61885142

Fresh Fixed Income Fund december update 2021

Otto Bazuin 8 december 2021drs. Otto Bazuin CFA

De afgelopen maanden heeft toenemende inflatie de financiële markten in haar greep gehouden. In Nederland zijn prijsstijgingen over een breed scala van goederen het hoogst sinds 1982. Ook elders in Europa en andere continenten stijgt de inflatie snel. Heropening van economieën tezamen met het verstoorde productieproces van goederen zorgt ervoor dat er tekorten zijn ontstaan. Ondertussen is de vraag naar goederen aanhoudend hoog doordat de werkloosheid ook historisch laag is en de economische groei een inhaalslag maakt na de lockdowns in de wereld.

De eerder ontstane negatieve output gap is voor veel landen weer ingelopen en er dreigt een positieve output gap met risico op oververhitting van de economie. Een output gap ontstaat zodra een economie boven of onder haar normale potentiële economische output produceert. Centrale banken zijn echter terughoudend met het stoppen van de monetaire verruiming of het verhogen van rentes. In Europa wordt pas op zijn vroegst ergens in 2025 een eerste verhoging van de rente verwacht. De lange rente wordt verklaard door economische groei en inflatieverwachting. Deze rente zou dan ook vanuit de theorie bezien flink hoger mogen noteren dan nu het geval is.

Om het risico op rentestijgingen te neutraliseren houden we in het fonds een rentegevoeligheid aan van ongeveer 1 jaar. Hiermee voorkomen we dat bij een oplopende lange rente de waarde van het fonds gaat dalen. De macro-economische omstandigheden duiden momenteel op een hoog risico dat rentes opwaarts gaan bewegen. Door kort te beleggen kunnen we bij hogere rentes makkelijker herbeleggen en hierdoor het effectief rendement van de portefeuille omhoog brengen.

Het fonds heeft onder andere een obligatie opgenomen van Viterra, een bedrijf dat zich bezighoudt met de opslag en transport van agrarische producten zoals granen. Daarnaast heeft het fonds een lening verstrekt ten behoeve van de export van een MRI-scan van Philips naar een ontwikkelingsland. Door het financieren van deze producten hebben ook ontwikkelingslanden toegang tot de nieuwste medische apparatuur. De lening is gedekt door de Nederlandse Staat, hierdoor is het kredietrisico zeer beperkt.

Momenteel is de verwachting dat we netto rond de 2% per jaar zullen renderen. Dit jaar zitten we fors boven deze doelstelling van 2% maar dit kwam door de inhaalslag van het uitgestelde rendement uit 2020. De portefeuille is breed gespreid met 156 titels en een gemiddelde rating van BBB. Het valutarisico is afgedekt.

Fresh Fixed Income Fund december update 2021