© Copyright 2023 Fresh Funds.
All Rights Reserved.
KVK: 61885142

Fresh Fixed Income Fund | kwartaalupdate Q1 2023

Richard Abma, CFA | Otto Bazuin, CFA 4 april 2023Richard Abma, CFA | Otto Bazuin, CFA

Gedurende het eerste kwartaal van 2023 laat het Fresh Fixed Income Fund een stijging in koers zien van ruim 1%. Dit wordt met name veroorzaakt door rentes die weer iets daalden ten opzichte van de recente hoogtepunten in 2022. Wat niet meewerkte was de onrust op de financiële markten door de berichtgeving rondom banken in de Verenigde Staten en Europa. 

Binnen het fonds hebben wij geen beleggingen in de banken waar problemen heersen en ondervinden daarom geen hinder van de recente turbulentie in deze sector. Al onze beleggingen zijn kort qua looptijd wat een extra steun in het fonds is aangezien deze leningen bij onrust op financiële markten weinig bewegen door de korte looptijd. 

Onze verwachting is dat het voorlopig onrustig kan blijven op de financiële markten waardoor we bij voorkeur overwegend hoogwaardige leningen in de portefeuille aanhouden met een rentegevoeligheid van rond de 2 jaar. Langere looptijden zien wij niet als zinvol aangezien langer lopende rentes amper hoger zijn dan kortlopende rentes op leningen. Daarnaast geldt dat hoe langer de looptijd hoe hoger het kredietrisico. 

Bovenstaande figuur toont de 5 jaars Duitse rente sinds 2018 tot heden. Deze risicovrije rente schommelt rond de 2,5% op dit moment en komt van een negatieve 0,75% in de voorgaande jaren. Deze extreem lage rente was om de inflatie aan te jagen en duurde jaren voordat dit werd gerealiseerd zoals in onderstaand inflatie plaatje is te zien. Dit betreft de Duitse kerninflatie.

Om de inflatie te temperen is het van belang dat de rente minimaal op het niveau van de inflatie komt om deze terug te krijgen naar de gewenste 2% van de huidige 5,4%.  Daar is de ECB drukdoende mee en betekent waarschijnlijk dat de Duitse 5-jaars rente voorlopig hoog zal blijven of verder kan oplopen. Geen reden dus om langlopende obligaties te kopen.   

De stijgende rentes hebben ook invloed op de economische groei voor de kortere termijn. Het is niet uitgesloten dat er in de VS en/of Europa dit jaar een recessie zal komen door het verkrappende beleid van de FED en de ECB. Dit kan uitlopende kredietopslagen betekenen op bedrijfsobligaties waardoor we een extra reden hebben om kort in leningen te blijven beleggen. 

We handhaven ruim 160 verschillende posities in het fonds om de risico’s goed te spreiden.  Met het beleggen in vastrentende waarden gaat het er immers om het individuele risico weg te diversifiëren om generiek systeemrisico over te houden om tot een gewenst rendement te komen. Dit gewenste rendement ligt voor het Fresh Fixed Income Fund momenteel rond de 5% op jaarbasis voor de komende 3 a 4 jaar. 

Veel beleggers of spaarders hebben nog geen idee wat er momenteel mogelijk is in de obligatiemarkten. Kredietwaardige bedrijven hebben obligaties uitstaan die 4 tot 7% rente betalen met korte looptijden in Euro. Bijvoorbeeld het Amerikaanse Fidelity betaalt momenteel bijna 6% rente per jaar in Euro voor een lening met een looptijd tot en met 2026. McDonald’s biedt een rente van bijna 4% voor korte looptijden in Euro. Dit zijn twee voorbeelden van namen waar wij vertrouwen in hebben en in het fonds hebben opgenomen met een spreiding over zo’n 160 titels met kleine wegingen per positie.  

Onze gedegen performance wordt bevestigd door Morningstar waarvan we in 2022 tot heden een 5-sterren rating hebben mogen ontvangen. Dit sterrensysteem meet het voor risico gecorrigeerde rendement van een fonds over (in ons geval) een 3-jaars en 5-jaars periode. De best presterende top 10% fondsen in de categorie vastrentende waarden ontvangt 5 sterren. Daaronder ontvangt 22,5% van de fondsen 4 sterren en 35% van de fondsen ontvangt 3 sterren. Om 5 sterren te ontvangen moeten we dus langdurig bovengemiddeld presteren gecorrigeerd voor risico. 

Het Fresh Fixed Income Fund heeft een gemiddelde BBB-rating en is gespreid over ruim 160 titels. Onze 20% belegging in de energiesector blijft onverminderd hoog renderen op ruim 8%. Qua inhoud van de portefeuille is er weinig veranderd. 70% is Investment Grade waarvan 1/3e AAA 1/3e A en 1/3e BBB. 30% is High Yield gerelateerd. 26% van de portefeuille zijn obligaties en leningen in Amerikaanse dollar (USD-risico volledig afgedekt), de overige gelden zijn voornamelijk in Euro uitgezet met ruim 70% van de portefeuille. Buitenlandse valutarisico dekken we af waardoor er in het fonds alleen Euro risico bestaat. We hebben geen beleggingen in zwakke banken, Rusland of omringende landen en hebben ook niet de intentie hierin te gaan beleggen. 

Richard Abma CFA
Otto Bazuin CFA
Kors van der Werf CFA

Gratis brochure downloaden

Lees vrijblijvend meer over de mogelijkheden van het Fresh Fixed Income Fund in onze gratis brochure.

Door het formulier te verzenden, gaat u akkoord met het opslaan van uw gegevens zoals omschreven in onze privacy statement.
Fresh Fixed Income Fund | kwartaalupdate Q1 2023