© Copyright 2022 Fresh Funds.
All Rights Reserved.
KVK: 61885142

Fresh Fixed Income Fund update februari 2021

Richard Abma 28 februari 2021drs. Richard Abma

Het Year to Date rendement is momenteel +2%. Waar het obligatiefonds vorig jaar achter bleef in haar herstel komen de door ons geselecteerde obligaties dit jaar goed uit de startblokken. Dit herstel kan ook de komende kwartalen verder doorzetten. Daarvoor zijn enkele redenen aan te dragen die we hieronder nader uiteenzetten. 

Amerikaanse verkiezingen

Allereerst zijn de Amerikaanse verkiezingen van belang geweest voor de posities in het fonds. De winst van president Biden heeft de spanning tussen China en de VS op de financiële markten verminderd. Dit uit zich duidelijk in de sterkere Renminbi (valuta China) maar ook in de toestroom van kapitaal richting obligaties in dit land. Aangezien het fonds voor ongeveer 3,5% in Chinese obligaties belegd profiteren we hiervan. Naar verwachting zal dit effect voorlopig aanhouden.

Vaccineren

Andere belangrijke bijdrager van rendement in het fonds zijn de verbeterde vooruitzichten nu er wereldwijd volop gevaccineerd wordt. Naar verwachting zullen economieën in de loop van 2021 weer heropenen en zal de vraag naar grondstoffen groot zijn. Aangezien bedrijven actief in grondstoffen veelal geld lenen om bijvoorbeeld fabrieken en bedrijfsmiddelen te kunnen bouwen/kopen is het fonds hierin ook voor ongeveer 8% in belegd. 

Hoge rentes

Dit zijn bedrijven als Kraft Heinz, Eramet en Genel. Het laatste bedrijf is actief in de oliesector en is financieel zeer gezond. Daar hebben we u eerder over geïnformeerd. Toch ontvangt het fonds op jaarbasis ruim 8% rente. Onze verwachting is dat de kans groot is dat zodra deze lening afloopt ze niet wordt verlengd aangezien deze onderneming simpelweg de geleende gelden niet meer nodig heeft. Tot die tijd profiteert het fonds van de hoge rentes die worden ontvangen.

Rentestijgingen afgedekt

Met een aanvangsrendement in het fonds op jaarbasis van bijna 3% is er voldoende perspectief dit jaar om te verwachten dat het fonds verder koersherstel zal laten zien. Belangrijk aandachtspunt is dat we nog immer een korte rentegevoeligheid hanteren met een duratie van minder dan 1 jaar. Sinds het nieuwe jaar zien we rentes wereldwijd voorzichtig omhoog bewegen. Hiertegen zijn we beschermd in het fonds. Gezien de hoge mate van geld creatie en de fiscale stimulus die overheden momenteel bieden kan een effect zijn dat de inflatie harder oploopt dan men tot op heden heeft ingeschat. 

Onverwachte inflatie zorgt voor stijgende rentes aan de korte en lange kant van de rentecurve. Dit risico hebben we afgedekt in het fonds. 

Fresh Fixed Income Fund update februari 2021