© Copyright 2022 Fresh Funds.
All Rights Reserved.
KVK: 61885142

Fresh Fixed Income Fund update maart 2021

Richard Abma 1 april 2021drs. Richard Abma

"What a difference a year makes"

De uitbraak van het coronavirus deed het obligatiefonds geen goed in 2020. Lange tijd zag het ernaar uit dat de oliegerelateerde obligatiebeleggingen langere tijd zouden onderpresteren. Niets bleek echter minder waar in 2021. Als een ware sputnik herstelde de olieprijs tot pre-covid niveaus en blijken juist deze obligatiebeleggingen goudgerand. Veel van onze olie investeringen zijn namelijk voor een groot gedeelte gedekt door de kaspositie van de betreffende bedrijven. Desondanks worden er rentes betaald van meer dan 8% op jaarbasis. Iedere maand renderen deze beleggingen daarom +/-0,6% zolang de wereldeconomie rustig voortkabbelt zoals nu het geval is.

Economieën lijken zich aan te passen op de voortdurende lockdowns en de economische omstandigheden zijn dan ook weerbaarder tegen de voortdurende tegenvallers zoals blijkt uit recente macro-economische cijfers. Zodra overheden meer vrijheden toelaten zal ook de economie hier het positieve effect van ondervinden en zal de monetaire en fiscale stimulans leiden tot hogere groei. Deze groei kweekt inflatie en die inflatie zal opwaartse druk geven op rentes. Steeds vaker leest u al dat rentes de neiging hebben om op te lopen, zeker in de Verenigde Staten. Europa rent er meestal wat later achteraan.

Het oplopen van rentes zal gevolgen hebben voor langlopende obligaties. Immers, een langlopende obligatiebezitter ontvangt een vaste jaarlijkse rente die bijvoorbeeld voor 10 jaar lang is vastgezet. Bij een stijgende rente wordt dan relatief steeds minder ontvangen dan op dat moment in de markt te krijgen is. Dit betekent een daling van de waarde van de hoofdsom voor de belegger in deze langlopende obligatie. In de Verenigde Staten zien we recentelijk dagen dat iedereen door dezelfde rentedeur naar buiten wil en dat koersen van obligaties fors dalen. Een duidelijk teken van oplopende inflatie en angst bij beleggers om te lang in een vastgezette rente te blijven hangen.

Dit risico hebben we afgedekt in het Fixed Income Fund. De opbrengst van een langlopende obligatie weegt niet op tegen het dalingsrisico als straks rentes omhoog bewegen. De rentegevoeligheid in het fonds is zo'n 1 jaar, bijna vergelijkbaar met een 1  jaars deposito. Het grote verschil is dat het fonds een rentevergoeding biedt van netto 2,5% op dit moment. Een deposito haalt dat niet.

De invloed van de rentehedge en herstel olieobligaties is afgelopen maanden duidelijk te zien:

Fresh Fixed Income Fund update maart 2021